Εκτύπωση

Ευχαριστούμε τους γονείς της περιοχής μας για την εμπιστοσύνη τους και την στήριξή τους όλα αυτά τα
xρόνια και τους μαθητές μας, που με τις επιτυχίες τους μας καταξίωσαν, κατατάσσοντάς μας τελικά τόσο ψηλά στην συνείδηση όλων για Σαράντα χρόνια.
Βεβαιώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο και μεγαλύτερο ζήλο και μεράκι, κρατώντας το σχολείο μας στην κορυφή , προσφέροντας ακόμη ποιοτικότερη Ξενόγλωσση εκπαίδευση .

Με εκτίμηση
Αδαμαντία Γιοβάνη
Πτυχ/χος Παν/μιου Αθηνών
MBA N.Castle Univ. U.K.